15 uztailaren 2024 | 3:53

Bizkaia

EAJk eta PSEk gobernuaren aurretiazko akordio programatikoa lortzen dute

Jesus Carames

10eko ekainaren 2024a | 9:42etan.

Euskadi global baterako akordioa

Eusko Alderdi Jeltzaleak (PSE) eta Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE) aurretiazko akordio programatikoa lortu dute azkenean «Euskadi global baten ongizatean, aurrerapenean, autogobernuan eta eraldaketan aurrera egitea». Akordio honek erabat bideratzen du Imanol Pradales jeltzalearen inbestidura datorren ostegunean Lehendakari gisa, eta bere edukia bi alderdietako exekutiboek onartu dute.

Hasierako fasea eta arduren banaketa

Imanol Pradales-en hurrengo Exekutiboko bazkideek alde egitea erabaki dute bigarren etapa barne hartuko duen gobernu ituna arduren banaketa Lakuan. Aurreakordio honek bi formazio politikoen arteko lankidetzan urrats garrantzitsua suposatzen du, Euskadiren etorkizuneko gobernurako oinarri sendoa bermatuz.

Aurreakordioaren helburu nagusia komunitatearen ongizatea eta aurrerapena bermatzea da, eta, aldi berean, autogobernu ahalmenak indartuz eta Euskadi mundu mailako eraldaketa sustatuz. Ikuspegi honek euskal herritarren bizi-kalitatea hobetzeaz gain, Euskadi nazioarteko mailan berrikuntza eta garapen iraunkorrean erreferente gisa kokatzea bilatzen du.

Hurrengo urratsak

EAJko eta PSEko exekutiboek aurreakordioa onartuta, Imanol Pradales lehendakari gisa inbestitzeko bidea irekitzen da. Alde bien arteko lankidetzak aurreakordio programatikoan ezarritako helburuak betetzera zuzendutako gobernu egonkorra agintzen du.

Hurrengo pausoa behin betiko gobernu ituna prestatzea izango da, eta bertan zehaztuko dira Eusko Exekutiboan alderdi bakoitzak dituen ardura zehatzak. Prozesu honek negoziazio osagarriak barne hartuko ditu kudeaketa-eremuak argi definitzeko eta bi formazioek Euskadiko administrazioan eraginkortasunez lagundu dezaten.

PNV eta PSEren arteko akordio honek lankidetza politikoaren garrantzia azpimarratzen du helburu komunak lortzeko eta euskal komunitatearen egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko.

Hitzarmenaren oinarriak

Portafolioen banaketa zehaztu gabe, dokumentuak programatiko hutsa du ardatz bost ardatzen bidez, izenburu hauen azpian: 'Pertsonak erdigunean', 'Hazkunde eta ongizate eredua', 'Energia eraldaketa eta iraunkortasuna', 'Bizikidetza, Memoria eta Giza Eskubideak' y 'Autogobernuan hazi'. Horiek dira lortu beharreko helburu nagusiak eta horretarako bide-orrian dauden lehentasunak.

Erdialdean dagoen jendea

Bi formakuntzak honako helburu hauek ezartzen dituzte ardatz honetan:

 • Pertsona guztien aukera eta emaitza berdintasuna bermatzea.
 • Gizartean dauden ongizate mailan dauden desberdintasunak murriztea.
 • Arreta eredu berri bat sustatzea.
 • Pertsonei euren bizitza pertsonala, familiarra eta laborala guztiz garatzeko aukera ematen dieten kontziliazio neurriak aztertzea.
 • Gazteen emantzipazio tasak handitzea eta batez besteko adina murriztea.
 • Belaunaldien arteko ikuspegia eta belaunaldien arteko kohesioa garatzea, belaunaldien arteko aberastasunaren oreka hobea bilatuz.
 • Pertsonen eta komunitateen garapena sustatzea, bizi-kalitate maila globala eta zerbitzu publikoak bikaintasun-parametroetan eskaintzeko.
 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta eraginkorra ezartzea ardatz estrategiko eta zeharkako gisa politika publiko guztietan.

Eta lehentasun hauek markatzen dituzte bide orri gisa:

 • Osasuna: Euskadin osasun publiko unibertsala, dimentsionatua eta kalitatezkoa bermatzea, gure osasun sistema publikoa Europako erreferentzia bihurtuz.
 • Gizarte Zerbitzuak: Zeharkako politika sozialak eta intersekzionalak aurreratzea, ikuspegi integral eta koordinatuarekin, inor atzean ez uzteko. Arretarako Herrialde Ituna adostea arreta eredu berria sustatzeko.
 • Etxebizitza: Etxebizitzarako sarbidea hobetzeko beharrezko ekimenak sustatzea, batez ere gazteen artean.
 • Hezkuntza: Berdintasunaren eta kohesioaren bermea. Eskola publikoa hezkuntzarako sarbide unibertsala bermatzen duen erreferentzia gisa ezartzea. 2022ko apirilean lortutako hezkuntza-itunari erantzuten dion Hezkuntza Legea garatzea.
 • Segurtasuna: gure gizartearen ongizate, egonkortasun eta aurrerapenerako oinarrizko zutabe hau ezartzea.
 • Euskara: Helburua: “edonon, edonoiz”. Bizitzaren arlo guztietan erabilera areagotzea sustatzea.
 • Kultura: Sortzaileak, artistak eta kultur profesionalak laguntzea, Euskadin kultur sorkuntza eta ekoizpena sustatzeko.
 • Gazteria: Gazteei laguntzea, egoki irizten diotenean bizi-proiektu berri bati ekin diezaioten eta emantzipazioa sustatzeko.
 • Erronka Demografikoa: Erronka Demografikorako Euskal 2030 Estrategiaren garapen eraginkorra.

Hazkunde eta ongizate eredua

Bi formakuntzak honako helburu hauek ezartzen dituzte ardatz honetan:

 • Euskadi berrindustrializatzea ekonomia berriak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatuz.
 • Ekitateko aberastasuna eta kalitatezko lanpostuak sortzen dituen hazkunde ekonomikoaren eredua sustatzea.
 • Iraunkortasuna sustatzea enpresen, industrien eta sektore ekonomikoen bereizketa eta lehiakortasun elementu gisa.
 • Lehen sektorea babestea gure ekonomiaren elementu giltzarri eta bereizgarri gisa eta lurralde oreka-faktore gisa.

Eta lehentasun hauek markatzen dituzte bide orri gisa:

 • Kalitatezko enplegua eta talentua kudeatzea: berdintasunean oinarritutako kalitatezko lanpostu inklusiboak lortzeko lehentasunezko helburua aurreratzea, gizarte aurreratuago eta kohesionatuago bat eraikitzeko.
 • Industria: Euskadiren berrindustrializazioa lehiakortasun iraunkorrerantz bideratzea.
 • Berrikuntza: Euskadi Europako berrikuntza-gune gisa finkatzea, hazkunde ekonomikoari eta ongizateari lagunduz.
 • Digitalizazioa eta Adimen Artifiziala: Euskadiren garapena sustatzea lurralde ireki eta adimentsu gisa, datuen kudeaketa adimentsu eta etikoa bermatuz.
 • Azpiegiturak: Gure bizi-kalitatea, egituraketa, kohesioa eta lurralde-lehiakortasuna hobetzen lagunduko duten azpiegiturak sortzen jarraitzea, baita garapen sozioekonomiko inklusiboa eta iraunkorra ere.
 • Lehen Sektorea eta Arrantza: Tokiko sektore estrategiko iraunkor eta osasungarri honen etorkizuna bermatzea.
 • Merkataritza eta Ostalaritza: Sektore ekonomiko hauek aberastasuna garatzeko eta banatzeko motor gisa sustatzen jarraitu.

Energia-eraldaketa eta iraunkortasuna

Bi formakuntzak honako helburu hauek ezartzen dituzte ardatz honetan:

 • Ingurumena zaintzea eta Euskadi klima-aldaketaren aurkako borrokan funtsezko eragile bihurtzea.
 • Trantsizio energetikoko prozesuak gidatzea eta klima-aldaketaren aurka borrokatzea.
 • Onartu berri den Energia Trantsizioaren eta Klima Aldaketaren Legearen potentzial osoa garatzea.
 • Ingurumen-adierazle nagusiak hobetzea, bai uraren, lurzoruaren eta airearen kalitateari dagokionez.
 • Trantsizio ordenatua eta bidezkoa bermatzea, industria, teknologia eta energia sektorearekin elkarlanean.
 • Ekonomia zirkularra sustatzea lehengaien kontsumoa murrizteko eta klima aldaketari aurre egiteko oinarrizko elementu gisa.
 • Enpresetan zirkulartasun-tresnak aplikatzea, klima-aldaketari lotutako CO2 isurketak murriztea eta zabortegietan amaitzen diren hondakinak minimizatzea.
 • Dagoeneko eraikitako hirian zentratu lurraldearen artifizializazioa areagotzen duten hedapen berriak ekiditeko.

Eta lehentasun hauek markatzen dituzte bide orri gisa:

 • Trantsizio Energetikoa: Karbonoaren neutraltasunerantz irmo egin eta Euskadiren energia-autonomia areagotuz.
 • Ingurumena: Ingurumenaren defentsarako eta balio ekologikoen sustapenerako eta biodibertsitatearen defentsarako ingurumen-politika aurreratu eta berritzailea sustatzea.
 • Garraio jasangarria: garraio publiko irisgarria eta integrala, lurraldearen bizkarrezurra eta mugikortasun iraunkorra sustatzen duena.
 • Ekonomia Zirkularra: Enplegu berdeak eta berrikuntza dituen ekonomia zirkular eredua, Euskadiren lehiakortasuna eta hazkunde iraunkorra hobetzeko.
 • Birsorkuntza eta Hiri Agenda: Euskadi Bultzatu 2050ko Hiri Agenda sustatu. Bizi-kalitatea eta iraunkortasuna areagotzeko hiri-birsorkuntza eta etxebizitzen berrikuntza sustatzea.
 • 2030 Agenda: Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzeko euskal konpromisoa garatzea. Nazio Batuen 2030 Tokiko Koalizioaren lehentasunezko lankidetza aurreratzea.

Bizikidetza, Memoria eta Giza Eskubideak

Bi formakuntzak honako helburu hauek ezartzen dituzte ardatz honetan:

 • Pertsona guztien bakea, justizia eta ongizatea sustatzea.
 • Bortizkeriaren onarpen soziala gatazkak konpontzeko edo ideiak inposatzeko baliabide gisa desagerraraztea.
 • Giza duintasunaren errespetua, eskubide eta aukera berdintasuna, justizia eta elkartasuna sustatzea.
 • Indarkeria sexistaren aurkako borroka.
 • Defendatzea, gizarte eragileekin eta ordezkari politikoekin elkarrizketaren eta akordioaren bitartez, berdintasuna eta LGTBIQ+ aniztasuna gizarte justuagoa eraikitzeko.

Eta lehentasun hauek markatzen dituzte bide orri gisa:

 • Genero Berdintasuna: Euskal Herrian emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, gure gizartean lehentasunezko eta eztabaidaezina den herrialde helburu gisa.
 • LGTBIQ+ eskubideak: LGTBIQ+ berdintasunaren eta aniztasunaren defentsa.
 • Bizikidetza eta Giza Eskubideak: Iraganeko memoria kritikoa sustatzen jarraitzea, historikoa zein berriena, eta giza eskubideen errespetuaren kultura sozial eta politikoa sustatzea.
 • Garapenerako Lankidetza: Nazioarteko elkartasunarekiko konpromisoa.

Autogobernuan hazi

Bi formakuntzak honako helburu hauek ezartzen dituzte ardatz honetan:

 • Euskadi aitortutako autogobernuaren transferentzia betetzea.
 • Negoziatu eta onartzea, bai Euskadin bai Estatuarekin, etorkizuneko autogobernua.

Eta lehentasun hauek markatzen dituzte bide orri gisa:

 • Autogobernua: lortutako autogobernuaren defentsa eta transferitu zain dagoen autogobernu aitortuaren transferentzia.
 • Estatutu Itun Berria: Ahalik eta zabalena den akordioa lortzeko gure konpromisoa adieraztea, bai euskal erakundeen baitan, bai Gorte Nagusietan, gero euskal herritarrek berresteko.
 • Euskadi Global: Europan eta munduan euskal interesak sustatu eta bultzatu, Euskadiren nazioartekotzeak dakartzan etorkizuneko aukerak aprobetxatzeko.

Albiste gehiago